Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Statencommissie Milieu en Mobiliteit, 02 december 2020 13:00:00

Algemene vergader informatie

De bijeenkomst is opgenomen en kunt u hier terugzien:

Reguliere vergadering M&M 2 december 2020 13:00 uur

Datum:
02 dec. 2020, 13:00
Locatie:
Locatie: Zie opening

Agenda

Hoofdvergadering

Locatie: Zie opening
 • 3.2 Memo GS regiotaxi (2020MM157)

  Ter informatie
  1 document

  Memo GS regiotaxi (2020MM157)
  Ter informatie


  Portefeuillehouder: Dhr. A. Schaddelee

   

  GL:

  "Zij zijn er alleen mee akkoord gegaan dat de provincie de onderhandelingen met vervoerders en callcenter verzorgt, en dat de gevolgen van de coronacrisis op deze wijze worden opgevangen."

   

  Over deze zinsnede heb ik 2 vragen:

  1. Wordt er "allen" bedoeld, en niet "alleen"?

  2. Mijn eigenlijke vraag: Indirect staat hier dat met de voorschotten de gevolgen van de coronacrisis worden opgevangen. Klopt het dat met deze maatregel de gevolgen van de coronacrisis worden opgevangen, en dat er dus geen aanvullende maatregelen nodig zijn?

   

  Zo ja: Heel mooi. Zo nee: Waarom staat het hier dan zo, en wat wordt er nog meer gedaan?

   

  Antwoord:

  1.“Alleen” is inderdaad onjuist, dit had “allen” moeten zijn. Dank voor uw oplettendheid.

  2. Zoals in het memo staat zijn de gevolgen van de coronacrisis met de voorschotten en bijbehorende afspraken t/m juni 2020 opgevangen en geregeld. Voor het vervolg worden op dit moment de afspraken met vervoerders en gemeenten in goed onderleg overleg gemaakt voor de periode vanaf 1 juli tot einde coronacrisis. Hiervoor gelden geen landelijke afspraken meer zoals tot en met juni. Dit is regionaal maatwerk dat enige tijd vergt. Omdat het aantal reizigers enorm veel lager is door de Covid-19 maatregelen, zullen de nader gemaakte afspraken altijd passen binnen de begrote middelen. Zoals in het memo staat wordt u over de uitkomst in de volgende half jaar rapportage regiotaxi geïnformeerd.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen