VergaderingVergadering van Statencommissie Milieu en Mobiliteit
Datum: 02-12-2020 13:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. drs. J.H. van Oort
Griffier: Ruud Poort
0
0
0
0
2
8
2
4
0
0
2
0
2
1
1
2
1
3
1
4
1
1
2
0