De Statengriffie helpt Provinciale Staten bij alles wat nodig is om haar politieke werk goed te kunnen doen. De medewerkers van de griffie geven Statenleden onafhankelijk advies over allerlei zaken, zoals het schrijven van een goede motie, amendement of initiatiefvoorstel.

Daarnaast ondersteunt en adviseert de Statengriffie het presidium (het dagelijks bestuur van Provinciale Staten), het fractievoorzittersoverleg, de voorzitter van de Provinciale Staten en de voorzitters van de drie Statencommissies. Ook vertegenwoordigen zij het belang van Provinciale Staten binnen de provincie Utrecht.

Bij de Statengriffie werken in totaal 9 mensen onder leiding van de griffier, Karin Peters. De griffier is de eerste adviseur van de Provinciale Staten. Tijdens de Provinciale Statenvergadering zit de griffier naast de voorzitter (de commissaris van de Koning) en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering.

De griffier bekijkt samen met haar team of ingediende moties en amendementen juist zijn gemaakt, begeleidt de stemrondes en houdt in de gaten of de vergadering verloopt volgens het Reglement van Orde.

Contact
Je kunt de Statengriffie benaderen voor alles wat Provinciale Staten te maken heeft, bijvoorbeeld voor het inspreken tijdens een Statencommissie, het uitnodigen van Provinciale Staten voor een werkbezoek, vragen aan Statenleden of als je in de media werkzaam bent en persvragen heeft.

Je kunt de Statengriffie mailen, bellen of schrijven via onderstaande gegevens. Ook kun je rechtstreeks contact opnemen met een van de medewerkers.

Provinciale Staten Utrecht
T.a.v. Statengriffie
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

E-mail: statengriffie@provincie-utrecht.nl
Telefoon: 030 25 89 070

  • Frank Kools, Statenadviseur Statencommissie Ruimte, Groen, Water/Wonen (RGW) en Omgevingsvisie (OGV)
    E-mail: frank.kools@provincie-utrecht.nl
    Mobiel: 06 50 00 35 62