Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Statencommissie Milieu en Mobiliteit, 24 juni 2020 13:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
24 jun. 2020, 13:30
Locatie:
Locatie: Zie opening

Algemene vergaderstukken (2)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Locatie: Zie opening

Hoofdvergadering

Extern

Hoofdvergadering

Locatie: Zie opening
 • D66:

  Dank voor het procesvoorstel. Het is niet flauw bedoeld maar hadden we ook niet al in november 2019 over de informatie kunnen beschikken die nu in het memo wordt genoemd? Met andere woorden: wat weten we nu wat we toen niet wisten?

  Wat is de wettelijke status binnen uw procesvoorstel van beschermde gebieden? 

  Het einde van het jaar wilt u een afwegingskader gereed hebben. Wat is de rol en positie van PS in dit geheel? Op welke termijn verwacht u dat de HOV baan tussen USP en Amersfoort actueel gaat worden? Betekent dit dat tot dit bekend is er helemaal niets aan fietsverbindingen tussen USP en Zeist wordt gedaan?

  VVD: 

  -Wat wordt verstaan onder te behouden waarden?

  -Wordt in het afwegingskader alleen naar te behouden waarden gekeken of is het ook de bedoeling om mogelijk nieuwe waarden, zoals bijvoorbeeld duurzame gebiedsontwikkeling, in het kader op te nemen?

  -Moeten naast gemeenten, Utrechts Landschap en andere maatschappelijke organisaties niet bijvoorbeeld ook andere grondeigenaren en ondernemersorganisaties betrokken worden?

  PvdD:

  Technische vraag:

  Waar en op welke manier is verbreding van de A28 voorzien door RWS? Wordt hiermee knooppunt Hoevelaken en de aansluitende delen bedoeld of een ander/groter deel van het traject?

  GroenLinks:

  Allereerst: GroenLinks is ontzettend blij met deze circulaire doelenboom. Het kan absoluut voor de benodigde inspiratie zorgen voor de circulaire beleidsvisie en uitvoeringsplan.

   

  GroenLinks stelde tijdens de behandeling van de doelenboom voor de begroting vragen over dit document omdat de inbreng van de circulaire doelenboom hierin niet duidelijk herkenbaar terugkwam. Op 28 april werd de circulaire doelenboom gepresenteerd door de alliantie cirkelregio Utrecht en op 30 april door het Utrecht Sustainability Institute, die daarbij aangaf: “Om het politiek-bestuurlijke debat te faciliteren is een ‘circulaire doelenboom’ opgesteld op grond van inbreng van experts in circulariteit op specifieke beleidsterreinen”. Wat is de reden dat de doelenboom pas na de 1e bespreking van de SV doelenboom in commissies werd gedeeld met de Staten?

  GroenLinks ziet op een aantal plekken circulaire ambities terug in het SV Doelenboom. Kan de gedeputeerde ons meenemen in hoe dit “inspiratiedocument” is verwerkt in het SV Doelenboom? Welke lessen kunnen nog meegenomen worden als het gaat om transitiemanagement, bv gerelateerd aan het monitoren en stimuleren van een circulaire samenleving als concern-brede opgave?

   

  Hoe gaat GS ervoor zorgen dat deze circulaire doelenboom niet uit het oog wordt verloren de komende jaren bij de verschillende programma’s, dus niet alleen de circulaire beleidsvisie, die de provincie gaat opstellen en uitvoeren?

  Kan de circulaire doelenboom periodiek terugkomen op de agenda van de commissies incl een update van hoe deze tot zijn recht komt in de verschillende uitvoeringsprogramma’s?

   

  ChristenUnie:

  Het memo schetst een proces om de bereikbaarheidsopgaven van de provincie in dit gebied, fietsverbinding en HOV-busbaan, te realiseren. Het memo vermeldt dat “met de betrokken partijen overleggen worden gevoerd met betrekking tot inventarisatie van wat de belangrijkste te behouden waarden volgens de partijen zijn”.

  De vraag van onze fractie is: Doorbreekt deze aanpak de patstelling die in het verleden is ontstaan?  Zijn alle partijen in beeld en betrokken bij de overleggen?

  Technische vraag: wie zijn alle betrokken partijen?

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen