Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen, 12 juni 2024 19:00:00

Algemene vergader informatie

RGW: Werksessie Klimaatadaptatie

Deze sessie is opgenomen en terug te kijken via deze link.

Beste Statenleden,

U bent uitgenodigd voor de werksessie van 12 Juni 2024 over het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 2025-2028. Deze werksessie sluit inhoudelijk aan op de Startnotitie Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 2025-2028 die in uw bezit is en is besproken in de commissie van 10 april 2024.  

In de werksessie op 12 juni 2024 gaan we aan de hand van een aantal thema's met u in gesprek over de inhoud  van het van het nieuwe Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. Gelijksoortige sessies hebben ook plaatsgevonden met interne en externe stakeholders. Uw input is belangrijk voor de invulling en aanscherping van het nieuwe Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie.

VERZOEK: Uw fysieke aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld. Mocht dit absoluut niet mogelijk zijn wordt online deelname mogelijk gemaakt. In het laatste geval is het verzoek aan u om dit voor maandag a.s. 17 uur door te geven aan de griffie.

Het programma bestaat uit een kort plenair deel, waarna u in 4 groepen uiteengaat om dieper in te gaan op de materie aan de hand van een viertal thema's.

 

19:00 – 19:10 Opening door voorzitter/moderator Hilly Jager, opgavemanager Klimaatadaptatie, provincie Utrecht

Korte uitleg waarom deze sessie plaatsvindt.

 

19:10 – 19:20 Introductie Stef Meijs, programmamanager Klimaatadaptatie, provincie Utrecht

Presentatie: 1) PBL-rapport mei 2024 2) gebeurtenissen afgelopen maanden (intern/extern), 3) samenvatting startnotitie (zie bijlage), 4) planning, 5) uitleg van de rondes.

 

19:20 – 19:50 Ronde 1 onderwerpen bespreken

Er is een tafel per thema. Hieronder vindt u de thema’s inclusief een korte omschrijving van het soort vragen. Tijdens de werksessie zal in inhoudelijk deskundige van het team Klimaatadaptatie u verder meenemen in het onderwerp en de vragen die voorliggen.

 

De thema's zijn verdeeld over de volgende tafels:

Tafel 1: Doorwerking intern beleid

·       Mate waarin klimaatadaptatie geïntegreerd en gemonitord moet worden in alle relevante beleidsgebieden.

·       Mate van verankering in de omgevingsvisie en -verordening.

 

Tafel 2: Klimaatadaptief bouwen, wonen en werken

·        Het klimaatbestendig maken van de bebouwde omgeving en bedrijventerreinen. 

·       Hoe kunnen we klimaatadaptatie meenemen in nieuwe ontwikkelingen?

 

Tafel 3: Klimaatadaptatie sturend in ruimtelijk beleid

·       Hoe klimaatadaptatie mee te nemen in het ruimtelijke beleid van de provincie Utrecht. 

 

Tafel 4: Klimaatrechtvaardigheid nu en in de toekomst (inspelen op klimaatscenario’s)

·        Verdeling van kosten en baten van klimaatadaptatie op een klimaatrechtvaardige manier.

·       Plannen baseren op actuele KNMI-scenario’s en een lange termijnvisie ontwikkelen.

 

In de eerste 2 rondes worden de deelnemers ingedeeld. Leden van dezelfde partij worden verdeeld over verschillende tafels. 

 

19:50 – 20:20 Ronde 2 onderwerpen bespreken

Er is een tafel per thema: zie ronde 1.

 

20:20 – 20:45 Ronde 3 onderwerpen bespreken

In deze ronde kunt u zelf een onderwerp kiezen.

 

20:45 – 21:00 Afsluiting

Visuele terugkoppeling Hjalmar Haagsman, vormgever en illustrator.

Reflectie door gedeputeerden Has Bakker en Rob van Muilekom.

Datum:
12 jun. 2024, 19:00
Locatie:
Commissiekamer

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Commissiekamer

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen