Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Informatiesessie, 25 september 2023 17:00:00

Algemene vergader informatie

Het IPO organiseert op twee momenten een digitale technische briefing over de Begrotingen 2024 van het IPO en BIJ12: op 25 september en op 30 oktober. De twee bijeenkomsten bevatten in beginsel dezelfde informatie.
Tijdens deze technische briefing krijgt u een mondelinge toelichting op de Begrotingen 2024. Vervolgens is er uitgebreid de mogelijkheid voor het stellen van vragen.
Technische vragen kunnen tevens schriftelijk aangeleverd worden bij Carlijn van Duren (cvduren@ipo.nl). De deadline voor het aanleveren is dinsdag 31 oktober.
De Begrotingen 2024 liggen op 7 november ter besluitvorming voor aan de leden van de Algemene Vergadering. In de commissie BEM zullen de Begrotingen ter bespreking aan de orde komen als input voor de AV-leden.

Datum:
25 sep. 2023, 17:00
Locatie:
Digitaal

Agenda

Hoofdvergadering

Digitaal

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen