Dhr J. (Jasper) Fastl

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Algemeen

 

 

Lid Provinciale Staten
Lid van commissies RGW, WMC, MME en ad hoccommissie Pakketstudies Bereikbaarheid

Nevenfuncties

Voorzitter van de wijkraad Overvecht

Functie historie

2015

  • Onbekend - 26 mrt. 2015 Statenlid, GroenLinks
  • Onbekend - 26 mrt. 2015 Statenlid, Ruimte, Groen en Water (RGW)
  • Onbekend - 26 mrt. 2015 Statenlid, Wonen, Maatschappij en Cultuur (WMC)
  • Onbekend - 26 mrt. 2015 Statenlid, Milieu, Mobiliteit en Economie (MME)
  • Onbekend - 26 mrt. 2015 Statenlid, Statenleden
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens