Wat gebeurt er in week 9: inwoners spreken over windenergie en werkbezoeken

Gepubliceerd op: 26 februari 2024 09:02

Ook deze week staat er weer veel op het programma voor Provinciale Staten Utrecht. Op dinsdag 27 februari ontvangt de Statencommissie Milieu en Mobiliteit meerdere inwoners om te praten over onder andere kansrijke gebieden voor windenergie.  In de ochtend van 28 februari vindt het laatste werkbezoek plaats in het kader van het landelijk gebied. 

Daarnaast wordt die dag ook nog gewoon vergaderd voor onder andere de Statencommissie Milieu en Mobiliteit en de Omgevingsvisie. Deze vergaderingen zijn te volgen via de livestream en vanuit het provinciehuis op de publieke tribune. We hebben hieronder een aantal onderwerpen onder elkaar gezet wat er wordt onder andere wordt besproken.

Statencommissie Milieu en Mobiliteit (M&M) – 28 februari, 11:30 – 18:00 

1. Meest kansrijke gebieden voor windenergie 
De provincie heeft onderzoek gedaan naar mogelijke windmolenlocaties in de regio en heeft daarover een brief verstuurd aan de gemeenten. Op dinsdag 27 februari hebben Provinciale Staten hier veel insprekers over ontvangen. Dit is reden voor veel partijen om deze brief met elkaar en Gedeputeerde Staten te bespreken.

2. Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029 
Dit programma van Gedeputeerde Staten bepaalt voor een groot deel de verdeling voor van het geld voor mobiliteit en infrastructuur. Provinciale Staten kunnen op dit moment opmerkingen meegeven, voordat het definitieve programma in het najaar wordt besproken.

3. Ingebruikname parkeergarage P1 P+R Breukelen 
De nieuwe parkeergarage bij het treinstation Breukelen is in gebruik genomen. Voor nu kun je er nog gratis parkeren, maar in de toekomst moeten parkeerders wel geld betalen. CDA, VVD, SGP en BBB willen hier meer over weten en het stuk in de vergadering bespreken.

En verder:
De Financiële Auditcommissie (FAC) vindt plaats van 09:00 - 11:30. 
De Werksessie 'Landbouw & Voedsel' vindt plaats van 15:30 – 16:00. 
Een werkbezoek aan het defensieterrein tussen Amersfoort en Zeits op zaterdag 2 maart, 09:00 -14:15