Dit gebeurde tijdens de Provinciale Statenvergadering

Gepubliceerd op: 07 februari 2024 19:02

Dit gebeurde er allemaal tijdens de Provinciale Statenvergadering van 7 februari:

  • Er werd gedebatteerd over twee Statenvoorstellen.
  • De BBB had een bijdrage in het Vragenhalfuur over het Ruimtelijk Voorstel
  • TIjdens de vergadering zaten geïnteresseerde inwoners op de publieke tribune voor het programma Gast van de Staten

Gast van de Staten 7 februari 2024

Je kunt via de digitale agenda de volledige vergadering terugkijken en alle bijbehorende stukken teruglezen. Ook zie je daar welke fractie voor of tegen alle voorstellen heeft gestemd.

Over onderstaande agendapunten, moties en amendementen zijn stemmingen geweest en besluiten genomen:

✅ = aanvaard ❌ = verworpen

✅ Agendapunt 6: Benoeming bestuurder directeur Randstedelijke Rekenkamer

✅ Agendapunt 7: Actualisatie Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht

✅ Agendapunt 8: Vaststelling 1e wijziging Omgevingsverordening
✅ Amendement 24-1: Delegatiebesluit omgevingsvisie, ingediend door BBB, UtrechtNu!, SGP & CDA
✅ Amendement 24-3: Meerwaarde met zo min mogelijk aantastin
❌ Amendement 24-4: Verkeersveiligheid
❌ Amendement 24-5: NNNee tenzij
❌ Amendement 24-6 Flexwoningen niet in de natuur
❌ Amendement 24-10: Meldplicht bestrijdingsmiddelen in waterwingebied
✅ Amendement 24-11A: Realistisch Energieonderzoek
❌ Amendement 24-12: Haas

✅ Motie 24-1: Meerwaarde nog steeds evalueren
✅ Motie 24-2: Maritiem Erfgoed
❌ Motie 24-3: Meer draagvlak voor meer waarde
✅ Motie 24-4A: Meerwaarde borgen we samen
❌ Motie 24-5A: Borging NNN-toetsing in omgevingsverordening
✅ Motie 24-6: Bedrijventerreinen voor circulaire economie
✅ Motie 24-7: Eerste wijziging omgevingsverordening utilitair lopen
✅ Motie 24-8A: Op naar een verbod op PFAS-pesticiden
✅ Motie 24-9A: Geen hypotheek op toekomst NNN
✅ Motie 24-10: Kansenanalyse duurzame mobiliteit
✅ Motie 24-11A: Sleutelbegrippen Natuur Definiëren in Omgevingsverordening

Agendapunt 9: Sterke Staten: Gewoon Doen
❌Amendement 24-14: Makkelijk agenderen en eenvoudige toegang ingekomen 
stukken
❌Amendement 24-15: Behoud de ruimte voor kleine fracties om zelfstandig te 
opereren
❌Amendement 24-13: Maar natuurlijk is er een commissie middelen
❌Amendement 24-16 Utrecht Deur op kier voor tussentijdse evaluatie

De eerstvolgende Provinciale Statenvergadering staat gepland op woensdag 20 maart. We organiseren ook deze dag een speciaal Gast van de Staten-programma. Wil je een uniek kijkje achter de schermen bij de vergadering en in het provinciehuis? Meld je aan!