Dossier Stikstof

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS (Programma Aanpak Stikstof) vernietigd. Er wordt daarom een andere aanpak van de stikstof ontwikkeld om stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden te beschermen én economische ontwikkelingen waarbij stikstof vrijkomt mogelijk te maken. De bescherming vindt plaats in het kader van de Wet natuurbescherming, waarbij de provincie bevoegd gezag is voor vergunningverlening, toezicht en handhaving en tevens verantwoordelijk is voor de instandhouding van de soorten en hun leefgebieden in het Natura 2000 gebied.   

Agendapunten (24)

meer minder

Documenten (34)

meer minder