Wat gebeurt er op de woensdag? - 22 november 2023

Gepubliceerd op: 20 november 2023 08:11

De woensdag is de dag in de week voor vergaderingen en overige bijeenkomsten bij Provinciale Staten Utrecht. Op woensdag 22 november staat er onder andere een vergadering van Statencommissie Milieu en Mobiliteit gepland. Deze vergadering is te volgen via de livestream en vanuit het provinciehuis op de publieke tribune..

Statencommissie Milieu en Mobiliteit (M&M) – 13:30 - 18:00

1. Tweede begrotingswijziging en Strategische college agenda
Provinciale Staten bereiden bij dit agendapunt hun algemene politieke beschouwingen voor. Gedeputeerde Staten hebben op verzoek van Provinciale Staten een wijziging gemaakt voor de programmabegroting van volgend jaar. In de praktijk houdt het in dat het debat over het coalitieakkoord van eind augustus verder gaat met deze aangevulde financiële onderbouwing. Provinciale Staten debatteren tijdens dit agendapunt over alle onderdelen die gaan over onderwerpen die worden besproken in de Statencommissie Milieu en Mobiliteit.

2. Startnotitie Energievisie
Gedeputeerde Staten willen een Energievisie schrijven. Deze visie moet onder andere duidelijk maken hoeveel energie in de provincie Utrecht verbruikt wordt en wat daarvoor allemaal nodig is in de energietransitie. ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SGP, PvdA, D66, UtrechtNu!, Volt, GroenLinks, VVD en BBB willen dit agendapunt bespreken.

3. Investeringen overweginstallaties Koekoekslaan en Randijk in Nieuwegein
In anderhalf jaar tijd zijn bij de Koekoekslaan en de Randijk in Nieuwegein twee botsingen geweest tussen een auto en een tram. Gedeputeerde Staten stellen daarom voor om versneld slagbomen te plaatsen op deze twee locaties. Provinciale Staten hebben meerdere keren aandacht gevraagd voor de veiligheid bij tramwegovergangen. De verwachting is dat er brede steun is voor dit voorstel.

De volledige agenda van de commissievergadering Milieu en Mobiliteit (M&M) vind je hier.

En verder:

Provinciale Staten laten zich bijpraten over: