Wat gebeurt er in week 25: Provinciale Statenvergadering met de Algemene Beschouwingen

Gepubliceerd op: 17 juni 2024 08:06

De woensdag is de dag in de week voor vergaderingen en overige activiteiten bij Provinciale Staten Utrecht. Op woensdag 19 juni staat een Provinciale Statenvergadering gepland. Deze vergadering is te volgen via de livestream en vanuit het provinciehuis op de publieke tribune.

Wat gebeurt er in week 24: werkbezoek en Statencommissie M&M en RGW

Provinciale Statenvergadering- vanaf 09:30 

Tijdens de Provinciale Statenvergadering worden de Jaarstukken en de Kadernota vastgesteld. Tijdens de behandeling hiervan wordt één van belangrijkste debatten gehouden: de Algemene Beschouwingen. Alle fracties van de Provinciale Staten vertellen dan wat zij vinden van het beleid van de provincie Utrecht en voor welke onderwerpen zij de komende jaren aandacht willen vragen. In dit bericht lichten ze al een tipje van de sluier op.

De afgelopen weken hebben de fracties al wat meer verteld over wat zij belangrijk vonden in de Statencommissies.

Lees hier wat de fracties vinden over onderwerpen uit de Statencommissie Milieu en Mobiliteit (M&M) 
Lees hier wat de fracties vinden over onderwerpen uit de Statencommissie Bestuur Economie en Midddelen (BEM) 
Lees hier wat de fracties vinden over onderwerpen uit de Statencommissie Ruimte, Groen, Water/Wonen (RGW) 

Jaarstukken 2023

Statenleden blikken tijdens dit debat terug op het afgelopen half jaar. Dit is een belangrijk moment om het college van Gedeputeerde Staten te controleren omdat zij hiermee in grote lijnen verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, en uitgaven van 2023.

Kadernota 2025-2028

Met de Kadernota kijken de Statenleden vooruit naar de aankomende jaren. Hierin staan de plannen van het college van Gedeputeerde Staten voor de komende jaren en hoe die deze plannen betaald gaan worden.

En verder:
De Statencommissie van Ruimte, Groen, Water en Wonen (RGW) van 5 juni wordt hervat - 19:00 – 22:00 .