Gerdien Bikker: “De overheid mag meer luisteren naar de inwoners"

Gepubliceerd op: 13 november 2023 15:11

Provinciale Staten kent 49 Statenleden. Iedere week stelt één van hen zich voor. Gerdien Bikker, Statenlid voor het CDA, vertelt over haar politieke motivatie.

“De overheid mag meer luisteren naar de inwoners, met hart voor de samenleving”

Waarom wilde je graag Statenlid worden?

"Het werk van de provincie boeit mij, want in de provincie worden beslissingen genomen die veel mensen aangaan. De manier waarop besluiten worden genomen kan wat mij betreft soms beter: de overheid mag meer luisteren naar de inwoners, dichterbij hen staan. De provincie is er voor de inwoners en niet andersom. Als Statenlid wil ik daar graag een steentje aan bij te dragen. In het bijzonder heb ik aandacht voor de belangen van kinderen/de jongeren want zij kunnen hun stem zelf niet laten horen op het politieke toneel. Daarbij denk ik aan hun ontwikkeling, hun gezondheid, verkeersveiligheid, hun toekomst."

Waar zet jij je als Statenlid voor in?

"Ik vraag aandacht voor veilige fietsroutes, in het bijzonder voor middelbare scholieren. Zij hebben leerplicht en moeten zich dagelijks een weg banen door het drukke verkeer. Dat houdt me bezig, als moeder van 3 schoolgaande kinderen. Iedereen kent wel een onveilige oversteekplaats in zijn of haar woonplaats. De overheid heeft de taak om duurzaam veilige (fiets)routes te realiseren en gevaarlijke knelpunten aan te pakken. Daarom zet ik me in om hierin verbetering te krijgen. 

Daarnaast zet ik me in voor de leefbaarheid van de dorpen en steden in het buitengebied van de provincie. Dat betekent meer woningen voor jongeren en ouderen komen (zodat ze op de plek kunnen blijven wonen die hen dierbaar is), hoogwaardige OV-verbindingen en veilige wegen."

Welke plek raad jij mij aan om eens te bezoeken in de provincie?

"Ik kan voor wandelaars en fietsers De Zouweboezem aanraden: een prachtig natuurgebied in Vijfheerenlanden. Daarnaast is Glasblazerij aan de Zuidwal in Leerdam een bezoek waard, evenals het Stedelijk museum in Vianen die steeds verrast met wisselende tentoonstellingen."

Wat doe je in je vrije tijd?

"Ik schilder met acrylverf, ik lees graag ('Het zoutpad' kan ik aanbevelen), ik maak muziek en ga erop uit met familie of vrienden."

Meer weten?

Op het profiel van Gerdien zie je onder andere haar nevenfuncties, sprekersfragmenten tijdens Statencommissies en Provinciale Statenvergaderingen en hoe ze in deze vergaderingen heeft gestemd.