Documenten

Artikel 47 Schriftelijke vragen
Hier treft u een overzicht van alle schriftelijke vragen die door Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten zijn gesteld. Schriftelijke vragen kunnen worden ingediend door alle leden van Provinciale Staten wanneer zij opheldering over het gevoerde beleid willen hebben. 

Moties
Hier vindt u een overzicht van alle moties die door Provinciale Staten zijn ingediend. Een motie is een uitspraak (in de meeste gevallen een verzoek) van de volksvertegenwoordiging (Provinciale Staten) aan het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten) om iets te doen of juist te laten.

Amendementen
Hier vindt u een overzicht van alle amendementen die in Provinciale Staten zijn ingediend. Een amendement is een formele wijziging van een aan Provinciale Staten voorgelegd besluit. Deze wijziging kan vele vormen aannemen, niet alleen de toevoeging van tekst, maar ook het verwijderen van overbodige, onjuiste of gedateerde tekst.

Besluitenlijst
Hier vindt u een overzicht van alle genomen besluiten in Provinciale Staten.

Verslagen
Hier vindt u een overzicht van alle verslagen van zowel Provinciale Staten als alle Statencommissies.

Regelingen en verordeningen
Hier vindt u regelingen en verordeningen die betrekking hebben op Provinciale Staten en hier op de Financiële Audit Commissie.

Vergaderschema 2022
Hier vindt u het vergaderschema voor 2022.

Vergaderschema 2023
Hier vindt u het vergaderschema van Provinciale Staten van Utrecht voor het kalenderjaar 2023.

Ingekomen stukken van GS naar PS
Hier vindt u een lijst met alle stukken van de Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten.

Proces-verbaal definitieve verkiezingsuitslag 2015 & 2019