VergaderingVergadering van Werksessie
Datum: 01-06-2022 13:30 uur


Digitaal
0
Algemene bijlage
Uitnodiging werksessie IPO (pdf, 109,70 KB)
Kamerbrief inzake ruimtelijke ordening (pdf, 6,08 MB)
Presentatie IPO-Kaderbrief 2023 voor PS (pdf, 725,65 KB)
Presentatie Rol in Ruimte voor PS (pdf, 2,58 MB)
Rol in de Ruimte communicatiepakket (pdf, 175,00 KB)