VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 05-06-2024 09:00 uur


Statenzaal
0
0
0
0
6
10
1
1
1
0
25
19
11
4
4
5
0
3
2
3
3
2
0
0