VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 08-09-2021 12:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: Mw. mr. S.F. van Ulzen
Griffier: Mw. M.L. Engelsman
0
0
1
0
4
1
2
1
1
0
4
2
5
1
0
2
4
2
2
6
2
2
3
2
13
2
1
3
1
4
4
1
3
1
0