VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 24-03-2021 13:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. mr. S.F. van Ulzen
Griffier: Mw. M.L. Engelsman
0
0
1
0
11
1
2
1
0
4
6
27
0
3
2
2
4
2
2
1
1
1
7
7
2
9
5
0