VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 16-06-2021 13:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. mr. S.F. van Ulzen
Griffier: Mw. M.L. Engelsman
0
0
1
0
7
1
2
1
0
8
4
5
12
1
0
2
3
3
4
4
3
3
2
0