VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 13-01-2021 13:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. mr. S.F. van Ulzen
Griffier: Mw. A.N. Catoen MA
0
0
1
0
7
9
2
1
0
8
0
2
3
2
3
1
2
2
3
1
3
5
4
7
3
3
3
4
2
0