VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 09-09-2020 13:00 uur


Statenzaal
Voorzitter: Mw. mr. S.F. van Ulzen
Griffier: Mw. M.L. Engelsman
0
0
1
0
15
13
4
2
0
5
6
5
3
2
0
2
2
11
2
1
1
2
2
1
2
3
1
2
4
1
0