VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 25-11-2020 13:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. mr. S.F. van Ulzen
Griffier: Mw. A.N. Catoen MA
0
0
1
0
7
1
2
3
0
Voorzitter: Mw. H. Chidi
13
3
0
2
3
3
1
1
1
2
1
2
3
0