VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 13-05-2020 13:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. mr. S.F. van Ulzen
Griffier: Mw. M.L. Engelsman
0
0
1
0
6
1
3
5
0
7
4
4
0
0
5
5
1
3
5
1
7
2
3
6
6
2
4
0