Vergaderingen Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen op 01 juli 2020