VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 27-11-2017 13:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. A. Dekker
Griffier: Ruud Poort
0
0
1
0
6
1
1
0
1
2
1
1
Voorzitter: Mw. ir. J. Vaessen en Mw. A. Dekker
0
5
Voorzitter: Mw. ir. J. Vaessen
1
3
5
0
1
2
2
1
1
2
4
1
0