VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 23-10-2017 13:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. ir. J. Vaessen en Mw. A. Dekker
Griffier: Ruud Poort
0
0
0
0
1
4
1
0
2
4
0
4
1
1
2
0
8
6
4
4
1
0
3
0