VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 29-10-2012 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. drs. A.H.L. Kocken
Griffier: Dhr. drs. H. Schoen
0
0
1
0
0
1
3
6
4
3
1
3
2
1
1