VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 27-09-2012 17:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. drs. A.H.L. Kocken
Griffier: Dhr. drs. H. Schoen
1
1