VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 27-08-2012 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. drs. A.H.L. Kocken
Griffier: Dhr. drs. H. Schoen
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
2
1
2
2
1
1
4
0