VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 26-11-2012 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. drs. A.H.L. Kocken
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
0
2
1
1
0
8
0