VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 24-09-2012 20:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. drs. A.H.L. Kocken
Griffier: Dhr. drs. H. Schoen
0
0
1
0
0
0
4
1
0
0
1
2
14
1
2
1
0