Vergaderingen Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen op 24 september 2012