VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 18-06-2012 11:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. drs. A.H.L. Kocken
Griffier: Dhr. drs. H. Schoen
0
0
1
1
2
0
0
0
3
2
3
1
3
4
1
2