VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 16-01-2012 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. drs. A.H.L. Kocken
Griffier: Dhr. drs. H. Schoen
0
Statenzaal
0
3
1
0
0
1
Locatie: Zie opening
0
Statenzaal
4
3
2
0
2
1
0