VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 14-05-2012 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. drs. A.H.L. Kocken
Griffier: Dhr. drs. H. Schoen
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
2
2
2
0
4
2
1
0