Vergaderingen Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen op 01 oktober 2012