VergaderingVergadering van Statencommissie Milieu en Mobiliteit
Datum: 28-02-2024 11:30 uur


Statenzaal
0
0
0
0
8
9
1
1
1
0
5
35
3
2
18
5
4
6
3
3
2
4
7
0
2
2
2
0
0