VergaderingVergadering van Statencommissie Milieu en Mobiliteit
Datum: 20-01-2021 13:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. drs. J.H. van Oort
Griffier: Ruud Poort
0
0
0
0
1
1
2
1
0
0
9
5
0
0
2
1
3
1
3
2
2
1
11
4
3
3
2
2
2
2
2
3
0