VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 05-06-2024 15:30 uur


Statenzaal
0
0
0
0
11
12
1
1
1
0
1
5
18
2
18
8
9
15
3
3
3
4
3
0
2
3
2
4
6
5
5
5
5
0
0