VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 20-04-2022 09:00 uur


Statenzaal
0
0
0
2
4
2
2
2
0
3
3
2
2
3
4
4
3
0
1
4
2
2
2
2
2
7
3
1
2
2
0
0