VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 19-10-2022 09:00 uur


Commissiekamer
0
0
0
1
3
2
2
1
0
1
5
7
3
1
4
2
2
1
1
7
0
3
5
2
3
2
1
5
8
4
2
1
0
0