Vergaderingen Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen op 19 oktober 2022