VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 09-02-2022 11:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: Hans Oosters
Griffier: Karin Peters
0
0
4
2
1
1
2
6
8
4
6
7
1
1
1
0