VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 23-03-2022 10:30 uur


Statenzaal
1
0
0
0
0
3
2
1
1
1
2
5
5
10
11
4
9
0