VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 30-06-2021 10:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. mr. J.H. Oosters
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
2
1
0
1
1
1
5
3
0
5
40
1
0
0