VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 17-11-2021 16:00 uur


Statenzaal
Voorzitter: Hans Oosters
Griffier: Karin Peters
0
0
5
5
7
1
1
2
0
1
0