VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 17-11-2021 10:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: Hans Oosters
Griffier: Karin Peters
2
0
4
4
6
1
1
1
0