VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 04-03-2020 10:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: Hans Oosters
Griffier: Karin Peters
0
3
0
0
0
0
2
2
1
2
2
4
1
4
4
8
8
1
1
2
0
1
0