VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 24-09-2018 13:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Karin Peters
0
2
3
3
0
0
0
0
9
2
2
14
6
11
55
0
0
2
0
0