VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 19-03-2018 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Karin Peters
0
1
5
0
3
4
1
1
0
0
2
2
2
0
0
20
0
2
2
0